пречиствателна станция
ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ HYDROPRO
юли 30, 2020
резервоар за вода
РЕЗЕРВОАРИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ВОДА И ПРОТИВОПОЖАРНИ НУЖДИ
юли 30, 2020
Show all

СЕПАРАТОР КАЛОМАСЛОУЛОВИТЕЛ HYDROOIL MINI

Описание

Сепаратор или каломаслоуловител HYDROOIL MINI се използва за пречистване на дъждовна и отпадъчна вода, замърсена с петролни продукти, мазнини, масла, пясък, прах, кал и други. Този каломаслоуловител е подходящ за пречистване на малки количества течности. Подходящ е за подземни паркинги, автосервизи, автомивки и др. HYDROOIL MINI се изработва от спирално навити полиетиленови тръби и екструдирани плочи, заварени с ръчен екструдер.
Допълнителна информация:

• Качество
– HYDROOIL MINI се изработва спрямо стандарт БДС EN 858. Спрямо реакцията на огън HYDROOIL MINI e клас Е. Съоръжението е изпитано и притежава необходимите документи гарантиращи неговото качество.
• Ефективност
– Системата е базирана на физични закони от механиката на флуидите и хидродинамиката. Отличен коалесцентен филтър – финно пречистване чрез геотекстилна обвивка и полиетиленова мрежа. Дефлектор намаляващ динамичните въздействия върху съоръжението и спомагащ ефективното утаяване на твърдите частици (пясък, кал и др.).
• Механизъм
– През входната тръба течностите влизат в HYDROOIL MINI. В края на тръбата е заварен дефлектор, който намалява динамичните въздействия от течността върху съоръжението, с което спомага и по-ефективното утаяване на твърдите частици, които тя носи. Течността съдържа капки мазнини, масла и други петролни продукти, които започват да се задържат по повърхността на коалесцентния филтър. Те постепенно се окрупняват и започват да се издигат на горе, защото са с по-ниско обемно тегло, а филтърът не ги пропуска благодарение на фината си мрежеста структура. По този начин течността, която минава през кутията и изходната тръба е пречистена.
– В отвора, който описва мрежата се движи поплавък. Тази система се нарича автоматичен затвор. С увеличаването на маслата, поплавъкът потъва все по-надолу докато се натрупа максималното количество масла за съответния сепаратор. Когато това се случи поплавъкът запушва изходната тръба. По този начин се възпрепятства преминаването на течности, които не са пречистени. Когато това се случи е сигнал, че сепаратора трябва да бъде почистен. След почистването той продължава да изпълнява своята функция.
• Поддръжка
– Поддръжката се базира на визуален контрол на количеството отделени петролни продукти и седименти (утайка). Това лесно се индикира с потъването на поплавъкът до входа на кутията. По този начин той го запушва и не преминават течности към изхода на съоръжението. След почистване HYDROOIL MINI продължава да функционира ефективно. Утайката и петролните продукти, натрупани в съоръжението се изпомпват и почистват само от лицензирана фирма.
– Съоръжението е проектирано и изработено за монтаж в земята. Проектни предпоставки съгласно БДС EN 1610.
Предимвства
– Лесен и бърз монтаж
– Устойчив на удар
– Стабилна конструкция
– Висока якост
– Некорозиращи материали
– Гъвкав материал
– По-ниско тегло
– Минимална поддръжка
– Химическа устойчивост
– Екологичен
– Водонепропускливост
– Конкурентна цена
Допълнителна информация
Производител