Отводняване в сгради

Оборудването за отводняване в сгради предлага системни решения за покрив, фасада, кухня, баня, сутерен, паркинг, рампа и градина.

Управлението на дъждовни води от сградите, отдавна не се свежда до тяхното събиране и отвеждане в канализацията. Все по-често се търсят подходи за съхранение и повторно оползотворяване на ценния воден ресурс в сградиния цикъл за поливни и хигиенни цели. Интегрират се иновативни системи, с неконвенционални приложения и нестандарни дизайни за доскретна визия.

Приложения за сгради включващи обурудване за