Ландшафт и отводняване

Ландшафт е специфична географска територия или площ [1] представляваща система от всички природни компоненти (скали, почва, въздух, вода, растителност и животни), която се променя във времето под влиянието на природните фактори и човешката дейност.

Често в градската среда намесата на човека, води до негативен ефект върху останалите участници в системата. За да се намали пагубния ефект от урбанизацията върху природата и градския пейзаж се търсят добри практики, иновации и подходи за:

  • Защита кореновата система на дръвчетата
  • Отводняване
  • Напояване
  • Аериране
  • Пречистване
  • Повторно използване на дъждовните води
  • Тротоарни капаци за достъп с вграждане на опционална настилка
  • Оборудване и обзавеждане за паркови пространства и алеи

Показване на 1–12 от 22 резултата

1 2