Оборудване за градска среда

Оборудване за градска среда включва системни решения за отводняване като улеи, канали, решетки, капаци за шахти, бордюри, точкови оттоци и градско обзавеждане с пейки, диспенсери, охранителни пешеходни и антипаркинг стълбове и др. в следните приложения:
С ускорението на климатичните промени и негативното им въздействие върху човечеството и природата, все повече актуални и засегнати са темите за опазаване на флора и фауна, природосъобразност, замърсяване с вредни емисии, водоснабдяване и благоустройство.
Много европейски и международни столици въвеждат терминологията за управление на “SMART” умни градове и създват бенчмарк и градоустройствени практики за тяхната подредба, промени в архитектурните подходи и търсене на нови решения за превенция и промени.