резервоар за вода
РЕЗЕРВОАРИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ВОДА И ПРОТИВОПОЖАРНИ НУЖДИ
юли 30, 2020
ДРЕНАЖНИ ШАХТИ от PE и PP
ДРЕНАЖНИ ШАХТИ от PE и PP
юли 30, 2020
Show all

ДЪЖДОПРИЕМНИ ШАХТИ

Описание

Дъждоприемни шахти се използват за отвеждане на дъждовни води от пътната мрежа, обществени и промишлени площи. Предлагат се като монолитна конструкция с капак тип решетка. Възможно е изпълнението на двуставни дъждоприемници, като за тази цел се използват две дъждоприемни шахти с различна височина, свързани помежду им.
Ревизионните и дъждоприемни шахти, които HYDROPRO предлага често се използват за смесена канализация при построяване на автомагистрали. Отличават се с:
– Водоплътност
– Телескопичен капак
– Лесен транспорт, монтаж и експлоатация
– Висока якост
– Конкретно зададена проектна височина
Дъждоприемни шахти намират приложение както в сградното така и в инфраструктурното строителство.

Допълнителна информация
Производител