Отводняването на паркинги обхваща следните продуктови линии:

  • отводнителни улеи с нисък профил и/или безрешетъчни улеи
  • улеи за рампи
  • точкови сифони
  • ревизионнии капаци
  • сепаратори/ каломаслоуловители
  • помпи
  • резервоари

Показване на 1–12 от 17 резултата

1 2