Безрешетъчни монолитни улеи: в кои зони на приложения е удачно тяхното инсталиране?

Ю Ес Пи България в партньорство с HTI България представиха „различните“ решения за повърхностно отводняване
март 10, 2020
ревизонен капак алуминий
Ползите от повърхностно отводняване с алуминий
май 25, 2020

В жилищното строителство се наложи тенденция за изграждане на все повече комплекси от затворен тип и бутикови сгради със собствено управление на имота и Facility Mаnagemant. Нужна ни е лесна поддръжка !

Без-решетъчните монолитни канали са сравнително нов вид иновативен улей за повърхностно отводняване, който се произвежда и налага в Европа през последните 10 години. Този продукт представлява нископрофилно тяло (улей) с грбеновиден профил надлъжни хребети, върху който не се поставя решетка.

По този начин се осигуряват наколко изисквания: ниска инсталационна височина, аналогична хидравлика на конвенционалното решение, лесна експлоатация и почистване, липса на шум от тракащи и отделящи се решетки при преминаване на автомобилната гума.

В България е познат през последните 6 години, но все още не популярен и наложен в масовото строителство.

Ето някои аргументи, които правят това решение изключително подходящо и удобно за експлоатация в определени приложения на инсталация:

Конструкция

Обикновено при отводняването на многоетажни паркинги и подземни гаражи основно предизвикателство е ограничената дълбочина на полагане. Монолитните гребеновидни конструкции имат 3 предимства:

– височина от 35 до 50 мм позволява да са удобно решение, както при реновация за съществуващи ситуации, така и при нови сложни изисквания за инсталиране;

– в същото време ниската височина прави стената на профила устойчива на напречни сили от преминаване и температурни разширения;

– често профилите се изграждат тип „улама“ за да не позволяват напречно преливане на улея и го насочват в точките на заустване чрез специфичен дизайн на прекъсване на хребета.

Хидравлична характеристика

Сняг, дъжд или нанос на утайки – гаражите за паркиране са изправени пред значително количество вода ,внасяна от моторни превозни средства. Това обикновено изисква по-дълбок канал с по-големи хидравлични характеристики. 

От друга страна, по-дълбоките канали означават по-малко укрепване на подовата или покривната конструкция и силно биха отслабили напречните сечения на конструкцията.

Гребеновидните улеи са проектирани, така че обемът на светлото им сечение отговаряна този на стандартен нископрофилен улей 60-80 мм с решетка. При това конвенционално решение полагането на решетката, дъното и удебелените стени на тялото отнемат от чистата площ за отводняване и ретензия на вода.

БЕЗ- решетка – шумозащита и анти-вандализъм

Добавянето на решетки към дренажни канали създава гладко покритие със заобикалящата структура. Въпреки това, в натоварените гаражи за паркиране, това създава друг проблем: каналът ще издава дрънкащ звук, когато превозно средство се движи над него със скорост, обичайна за гаражи за паркиране – особено ако пресича канала, който се движи по дължина. Това може да причини постоянни оплаквания за жителите и наемателите на сградата или операторите на паркинги. 

Липсата на отваряемост и инсталирането на монолитна конструкция е добра мярка срещу кражба и вандализъм.

Лесна за почистване и експлоатация

Колко често се отварят конвенционалните решетки, за да бъдат почистени?

В повечето случай с години, което води до затлачване, запушване и липса на проводимост. Втория проблем е, че когато това се случи, а решетката и тялото на канала не са отваряни за почистване с години, това често води до корозия на целия винт или заключващ елемент се компрометира и разбива стената на улея.

Широка област на приложение и пешеходен дизайн

Безрешетъчните улеи са подходящи не само за подземни паркинги. Със свята функционалност, икономическа ефективност, елементи и аксесоари и предимства, системата намира широко приложение и в централни градски части, паркови пространства, напречно отводняване на водосток през тротоарна зона с бордюр, тераси, логистични бази и др.

Водещи западни производители поддържат в гамите си, безрешетъчни улеи с гребеновиден профил и отговарящи на изискванията на влагане на материали в „ЗЕЛЕНА СГРАДА“

Оптимално ценово решение и устойчив резултат

Ще намерите собствена гама/ марка на безрешетъчен улей на водещите европейски производители, представени в нашия сайт от различни материали съобразно предпочитания дизайн и настилка: чугун, фибробетон, полимербетон стъклопласт GRP, отговарящи на класове на натоварване от C250 до F900.

За статията ни използвахме източници:

https://blog.bg-company.com/int/item/83-keep-calm-and-park-your-car

https://www.mea-group.com/en/products/meadrain-pg-drainage-syst

https://www.mea-group.com/en/products/meadrain-pg-evo-multi-storey-car-parks/

http://bulgary.hydrotec.com/fileadmin/user_upload/hydrotec-bul/5_downloads/Rinnen/HYDROTEC-%D0%9E%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B8_HYDROline.pdf