Действащи стандарти

БДС EN 1433:2003

Отводнителни канали за транспортни и пешеходни зони.

БДС EN 124:2003

Покрития за водоприемници, сифони и ревизионни шахти за транспортни и пешеходни зони.

EN 1672-1:2014

Оборудване и експлоатация на материали за хранителни зони (ХВП), насоки за безопасност и сигурност.

БДС EN 124-1:2015

Покрития за водоприемници, сифони и ревизионни шахти за транспортни и пешеходни зони.

БДС EN 858-1:2003

Системи за сепариране на леки течности (например нефтопродукти и бензин)

EN 1253-1

Сифони в сградно строителство и санитарни изисквания за воден затвор

Всички оригинални каталози може да намерите на сайтовете на производителите. Тук сме предложили български версии. Очаквайте обновяване скоро.