За нас

Urban Solutions and Projects

Идея

Ю ЕС ПИ БЪЛГАРИЯ ЕООД е млада компания, насочена към търсене и налагане на устойчиви системи за градска среда, която гласува доверие на международни производители с дългогодишен и доказан опит.
Концепцията на този сайт е да предложи на своите потребители избор от изпитани решения, добри и природосъобразни практики на производители за приложения в ландшафтна архитектура, административни, търговски и жилищни сгради.

Изборът на продуктово портфолио и техническите решения, които са предложени е базиран на проучване, подбор и работа с международни доставчици в областта на повърхностно отводняване и ВиК системи.

КРИТЕРИИ ЗА ПРИРОДОСЪОБРАЗНОСТ, НА КОИТО СЕ СТАРАЕМ ДА ОТГОВАРЯТ НАШИТЕ РЕШЕНИЯ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ПОЗИТИВНИЯ ЕКО БАЛАНС:

  • Рециклируеми материали
  • Суровини, чиято обработка намалява отделянето на CO2 емисии
  • Негорими
  • Водоплътни
Urban Solutions and Products

Партньори