За нас

Urban Solutions and Projects

Идея

Ю ЕС ПИ БЪЛГАРИЯ ЕООД е млада компания, насочена към търсене и налагане на устойчиви системи в отводняването на  СГРАДИ и ГРАДСКИ ПРОСТРАНСТВА, която гласува доверие на международни производители с дългогодишен и доказан опит.

Ние помагаме на строителния сектор да направи информиран избор и да вземе оптимално решение полагайки системи за отводняване и оползотворяване на отпадни и дъждовни води в проектите си.

Имаме дългогодишен опит в сектора, както контакти и решения от различни и допълващи се производители. Това ни дава познания за предимства и недостатъци на предлаганите решения на пазара, както и възможност за индивидуален подход към зададените критерии и специфични изисквания на нашите клиенти. Ползите за тях са много: превенция от наводнения и нежелани ремонти, фокусиране в основната им дейност и пестене на време и средства за проучване и анализи, които им предоставяме безвъзмездно.

Изборът на продуктово портфолио и техническите решения, които предлагаме е базиран на проучване, подбор и работа с международни доставчици в областта на повърхностно отводняване и ВиК системи за пречистване и повторно оползотворяване на води.

КРИТЕРИИ ЗА ПРИРОДОСЪОБРАЗНОСТ, НА КОИТО СЕ СТАРАЕМ ДА ОТГОВАРЯТ НАШИТЕ РЕШЕНИЯ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ПОЗИТИВНИЯ ЕКО БАЛАНС:

  • Рециклируеми материали
  • Суровини, чиято обработка намалява отделянето на CO2 емисии
  • Негорими
  • Водоплътни
  • Естетически
Urban Solutions and Products

Партньори

  • bauacademy