Приложения за:

Градска среда

С ускорението на климатичните промени и негативното им въздействие върху човечеството и природата, все повече актуални и засегнати са темите за опазаване на флора и фауна, природосъобразност, замърсяване с вредни емисии, водоснабдяване и благоустройство. Много европейски и международни столици въвеждат терминологията за управление на “SMART” умни градове и създват бенчмарк и градоустройствени практики за тяхната подредба, промени в архитектурните подходи и търсене на нови решения за превенция и промени.

Сгради

Управлението на дъждовни води от сградите, отдавна не се свежда до тяхното събиране и отвеждане в канализацията. Все по-често се търсят подходи за съхранение и повторно оползотворяване на ценния воден ресурс в сградиния цикъл за поливни и хигиенни цели. Интегрират се иновативни системи, с неконвенционални приложения и нестандарни дизайни за доскретна визия.

Изпитани решения на устойчиви системи за градска среда за градоустройството

Производители

  Партньори

   За нас

   Urban Solutions and Projects

   Ю ЕС ПИ БЪЛГАРИЯ ЕООД е млада компания, насочена към търсене и налагане на устойчиви системи за градска среда, която гласува доверие на международни производители с дългогодишен и доказан опит.

   Концепцията на този сайт е да предложи на своите потребители избор от изпитани решения, добри и природосъобразни практики на производители за приложения в ландшафтна архитектура, административни, търговски и жилищни сгради.

   Изборът на продуктово портфолио и техническите решения, които са предложение базиран на проучване, подбор и работа с международни доставчици в областта на повърхностно отводняване и ВиК системи.

   КРИТЕРИИ ЗА ПРИРОДОСЪОБРАЗНОСТ, НА КОИТО СЕ СТАРАЕМ ДА ОТГОВАРЯТ НАШИТЕ РЕШЕНИЯ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ПОЗИТИВНИЯ ЕКО БАЛАНС:

   • Рециклируеми материали
   • Суровини, чиято обработка намалява отделянето на CO2 емисии
   • Негорими
   • Водоплътни

   Новини