Приложения за:

Градска среда

С ускорението на климатичните промени и негативното им въздействие върху човечеството и природата, все повече актуални и засегнати са темите за опазаване на флора и фауна, природосъобразност, замърсяване с вредни емисии, водоснабдяване и благоустройство. Много европейски и международни столици въвеждат терминологията за управление на “SMART” умни градове и създват бенчмарк и градоустройствени практики за тяхната подредба, промени в архитектурните подходи и търсене на нови решения за превенция и промени.

Сгради

Управлението на дъждовни води от сградите, отдавна не се свежда до тяхното събиране и отвеждане в канализацията. Все по-често се търсят подходи за съхранение и повторно оползотворяване на ценния воден ресурс в сградиния цикъл за поливни и хигиенни цели. Интегрират се иновативни системи, с неконвенционални приложения и нестандарни дизайни за доскретна визия.

Изпитани решения на устойчиви системи за градоустройството. Отводняване на сгради и градски пространства

Производители

  Партньори

   За нас

   Urban Solutions and Projects

   Ю ЕС ПИ БЪЛГАРИЯ ЕООД е млада компания, насочена към търсене и налагане на устойчиви системи в отводняването на  СГРАДИ и ГРАДСКИ ПРОСТРАНСТВА, която гласува доверие на международни производители с дългогодишен и доказан опит.

   Ние помагаме на строителния сектор да направи информиран избор и да вземе оптимално решение полагайки системи за отводняване и оползотворяване на отпадни и дъждовни води в проектите си.

   Имаме дългогодишен опит в сектора, както контакти и решения от различни и допълващи се производители. Това ни дава познания за предимства и недостатъци на предлаганите решения на пазара, както и възможност за индивидуален подход към зададените критерии и специфични изисквания на нашите клиенти. Ползите за тях са много: превенция от наводнения и нежелани ремонти, фокусиране в основната им дейност и пестене на време и средства за проучване и анализи, които им предоставяме безвъзмездно.

   Изборът на продуктово портфолио и техническите решения, които предлагаме е базиран на проучване, подбор и работа с международни доставчици в областта на повърхностно отводняване и ВиК системи за пречистване и повторно оползотворяване на води.

   КРИТЕРИИ ЗА ПРИРОДОСЪОБРАЗНОСТ, НА КОИТО СЕ СТАРАЕМ ДА ОТГОВАРЯТ НАШИТЕ РЕШЕНИЯ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ПОЗИТИВНИЯ ЕКО БАЛАНС:

   • Рециклируеми материали
   • Суровини, чиято обработка намалява отделянето на CO2 емисии
   • Негорими
   • Водоплътни
   • Естетически

   Полезно за Вас: